Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< juni 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
22
 
 
 
1
2
3
4
23
5
6
7
8
9
10
11
24
12
13
14
15
16
17
18
25
19
20
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
 
 

Europa Kinderhulp Regio GelderlandTelefoon
M 06-10985222

europa kinderhulp over aandacht,liefde, rust en structuurVakantie om tot rust te komen
Een zorgeloze jeugd. Dat is niet vanzelfsprekend voor alle kinderen die nu opgroeien. Er is veel ellende in de wereld, zelfs in Europa. Wie kijkt er nu nog om naar de kinderen die in Kosovo/Albanië hun ouders verloren, of naar de jonge generatie die de gevolgen van de Tsjernobyl ramp nog dagelijks onder ogen ziet? Zelfs in Nederland en in de direct omliggende landen zijn er hordes kinderen die onder nare omstandigheden opgroeien. Een niet altijd even zichtbare misère. Europa Kinderhulp komt op voor deze kinderen. De organisatie zorgt ervoor dat de kinderen die het thuis (zeer) moeilijk hebben, er eens helemaal uit kunnen. Deze kinderen (5-12 jaar) gaan drie weken op vakantie bij Nederlandse gastgezinnen en krijgen daarmee een herinnering aan een onbezorgde vakantie die ze hun leven lang bij zich dragen! 

 
Kinderen de nodige aandacht geven
Het begon allemaal veertigjaar geleden. In een tijd dat de Nederlanders de oorlogsjaren te boven kwamen en volop aan hun toekomst werkten. Tegelijkertijd werden zij geconfron- teerd met kinderen uit Nederland en andere Europese landen die het nog helemaal niet goed hadden. Men voelde de noodzaak, om kinderen gedurende een vakantie van een paar weken uit hun misère te halen en ook wat aandacht te geven. Zo ontstond Stichting Europa Kinderhulp.
De Stichting zocht gastouders voor vluchtelingenkinderen uit kampen in West-Duitsland en Oostenrijk. In de jaren daarna werden ook uit Frankrijk, Duitsland, Engeland, Oostenrijk en Nederland kinderen gehaald. Dat waren lang niet meer alleen europa kinderhulp over aandacht,liefde, rust en structuurvluchtelingen, maar kinderen uit sociaal zwakkere milieus die voor 'galg en rad' opgroeiden. Door deze kinderen de aandacht te geven die ook zij zo nodig hebben, zorgt Europa Kinderhulp er nu al meer dan 40 jaar voor dat er jaarlijks ruim 2000 kinderen in Nederland van een vakantie kunnen genieten.
 

 

Met liefde opvangen

Wat het effect kan zijn van het liefdevol opvangen van een vakantiekind, vertelt een gastouder. Het gezin kreeg een hummel van vijf te logeren. Het ventje was enorm druk, brutaal en had geen benul van regels of regelmaat. Hij noemde de gastvader 'ouwe viezerik' en de andere gezinsleden 'sukkel'.  Wat liefde in zo'n geval kan doen, verwoordt de gastmoeder als volgt; 

 "WIJ HEBBEN IN DIE DRIE WEKEN EEN DENKBEELDIG
RUGZAKJE VOOR HEM GEMAAKT EN ER STIEKEM,
BEWUST MAAR OOK ONBEWUST, VAN ALLES IN
GESTOPT: WAT AANDACHT, EEN BEETJE RUST, REINHEID
EN REGELMAAT, EN EEN PORTIE LIEFDE. NET NIET
TEVEEL, ANDERS WORDT HET --RUGZAKJE TE ZWAAR
VOOR ZO'N KLEIN KERELTJE. JE GEEFT HEM DAT MEE
VOOR ONDERWEG EN HOOPT DAT HIJ, ALS HET NODIG
IS, ER WAT MEE KAN, ER WAT AAN HEEFT!
EN NATUURLIJK MOCHT HIJ HET JAAR EROP NÓG EEN
KEER BIJ ONS OP VAKANTIE KOMEN. EN WAT BLEEK? HIJ
HAD ZIJN RUGZAKJE OOK MEEGENOMEN, HIJ WIST
ALLES NOG! EN HET ALLERMOOISTE: WIJ HADDEN EEN
NAAM, HIJ WIST ZE NOG PRECIES! GEEN SUKKELS EN
APENKOPPEN MEER. WAT EEN HEERLIJK GEVOEL WAS
DAT! DAAR DOE JE HET NOU ALLEMAAL VOOR."


 
Kinderen hebben behoefte aan structuur
europa kinderhulp over aandacht,liefde, rust en structuurElk kind heeft recht op een gezins-leven. Wat bijvoorbeeld voor veel gezinnen normaal is, drie keer per dag samen aan tafel eten, is voor onze vakantiekinderen niet zo gewoon. Ook het feit dat er af- spraken en regels zijn binnen een gezin, kan voor een vakantiekind nieuw zijn. Maar juist de geboden structuur in een astgezin kan een kind helpen om ervaringen te verwerken, plezier te kunnen hebben en te leren dat er kansen bestaan. Dan kunnen ze weer even kind zijn.
 
Hoe werkt Europa Kinderhulp?
Europa Kinderhulp heeft zich ten doel gesteld om kans- arme kinderen een prettige vakantie te bezorgen.
Daarvoor is Europa Kinderhulp voortdurend op zoek naar gastgezinnen die kinderen voor een bepaalde periode in huis willen nemen. Daarnaast zorgen de zogeheten 'uitzendende organisaties' ervoor dat er kinderen in de verschillende Europese landen worden geselecteerd. Dit zijn organisaties die ter plekke de situatie het beste kennen en kunnen beoordelen. De geselecteerde vakantie-kinderen zijn in ieder geval jongens en meisjes die 'kansarm' zijn. Ze kunnen nooit echt op vakantie, omdat ze uit gezinnen komen die te kampen hebben met grote sociale of financiële problemen. Of ze wonen in buurten die letterlijk geen enkele speelruimte bieden. Er zijn kinderen bij uit grote gezinnen met krappe behuizing. En kinderen waarvan de ouders er door ziekte of andere moeilijkheden onderdoor dreigen te gaan.
 
Projecten
Naast de groepen kinderen die uit de ons omliggende
landen komen, startte Europa Kinderhulp in 1991 met de zogenoemde 'projecten ', Voor deze bijzondere reizen worden kinderen uitgenodigd uit voormalige oorlogs-gebieden en of uit landen waarde levensomstandigheden extreem slecht zijn. De eerste groep kwam uit Schneeberg/Delitzsch waar kinderen in een uitgesproken ongezonde lucht opgroeien vanwege de uitstoot van de daar aanwezige bruinkoolmijnen. In de jaren daarna ziljn groepen kinderen uit Wit-Rusland gekomen, die lijden onder de gevolgen van de Tsjernobyl ramp. De afgelopen jaren kwamen kinderen uit de oorlogsgebieden van Bosnië en Kosovo en kinderen van het arme platteland in Albanië naar Nederland. In 2003 zijn ongeveer 170 kinderen uit Roemenië in Nederland op vakantie geweest.

 
Gastgezinnen gezocht!
Elk jaar is het weer een hele puzzel voor de organisatie om alle kinderen die naar Nederland komen in een gastgezin te kunnen plaatsen. Dat komt met name doordat zich ieder jaar steeds minder gezinnen aanmelden die bereid zijn om drie weken in de zomervakantie een logeetje in huis te nemen. En dat terwijl juist het gewoon meedraaien 'in een gezin voor deze kansarme kinderen zoveel kan betekenen.

 
Gedragen door vrijwilligers
Europa Kinderhulp is een vrijwilligersorganisatie en geheel afhankelijke van giften en donaties. De fondsen die binnen komen worden vrijwel geheel besteed aan het organiseren van kinderreizen en komen zo rechtstreeks ten goede aan de kinderen. De organisatie draagt het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit keurmerk wordt toegekend aan fondsenwervende organisaties drie zich op verantwoorde wijze bezighouden met het inzamelen van geld voor een goed doel.

 
cbf keur voor goede doelenWilt u gastgezin worden?

Neemt u dan contact met ons op via info(@)europakinderhulp.nl
of bezoek onze site:
www.europakinderhuip.nl
.
Het landelijke informatienummer is 0118-627974.

 europakinderhulp over aandacht,liefde, rust en structuur
 

« terug


Goede Doelen - Hulpverleningsorganisaties - Kinderen - Stichtingen - Welzijnsinstellingen