Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< januari 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
52
 
 
 
 
 
 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
9
10
11
12
13
14
15
3
16
17
18
19
20
21
22
4
23
24
25
26
27
28
29
5
30
31
 
 
 
 
 

Nieuws MTH Accountants & Adviseurs

Nieuws MTH Accountants & Adviseurs
Buiten de regio Geplaatst 7 juli 2014

MTH Accountants & Adviseurs adviseert u graag over: werkkostenregeling, subsidieregeling praktijkleren, wettelijk minimum loon en vakantiewerk

Nieuwsbrief MTH Personeel & Salaris juli 2014

In deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de volgende actuele punten:

 • Werkkostenregeling
 • Subsidieregeling praktijkleren
 • Wettelijk Minimum Loon
 • Vakantiewerk

Werkkostenregeling:

Ingrijpende wijzigingen per 1 januari 2015wkr, mth accountants en adviseurs putten, harderwijk
Op donderdag 3 juli jl. heeft staatsecretaris Wiebes een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de werkkostenregeling. Duidelijk is in ieder geval dat de overgangsregeling niet verder zal worden verlengd, waardoor de werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015 verplicht door alle werkgevers moet worden toegepast.

De wijzigingen zijn de volgende:

 • 1. Verlaging percentage vrije ruimte naar 1,2% De wijzigingen die de staatssecretaris wilt aanbrengen, hebben budgettaire gevolgen. Om de veranderingen budgetneutraal te kunnen invoeren, zal de vrije ruimte worden verlaagd van 1,5% naar 1,2%. Overschrijden de vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers deze vrije ruimte van 1,2% van het totale fiscale loon, dan is de werkgever een eindheffing verschuldigd van 80%.
 • 2. Noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, mobiele communicatiemiddelen, tablets ed. Het noodzakelijkheidscriterium betekent dat de werkgever onbelast voorzieningen aan zijn werknemer kan verstrekken als hij die voorzieningen noodzakelijk acht voor zijn bedrijfsvoering. Een eventueel privévoordeel voor de werknemer wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. Het noodzakelijkheidscriterium wordt in eerste instantie alleen ingevoerd voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2015 een werkgever deze voorzieningen onbelast aan zijn werknemers kan verstrekken, als de werkgever dit noodzakelijk acht voor zijn bedrijfsvoering.
 • 3. Jaarlijkse afrekensystematiek Onder de huidige regeling moet de werkgever per maand bepalen of en hoeveel eindheffing verschuldigd is bij het overschrijden van de vrije ruimte. De staatssecretaris stelt voor om dit te vervangen door een jaarlijks afrekenmoment. De werkgever kan als het kalenderjaar afgelopen is in één keer toetsen of de totale vergoedingen en verstrekkingen uit dat kalenderjaar de vrije ruimte overschrijden. De eventueel verschuldigde eindheffing moet in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar worden afgedragen.
 • 4. Concernregeling De werkkostenregeling moet per inhoudingsplichtige worden toegepast. Hierdoor komt het in concerns voor dat de ene werkmaatschappij een deel van de vrije ruimte onbenut laat en de andere werkmaatschappij de vrije ruimte overschrijdt, waardoor 80% eindheffing verschuldigd is. Vanaf 1 januari 2015 bestaat de mogelijkheid om de vrije ruimte per concern te beoordelen. Van een concern is sprake als een moedermaatschappij tenminste 95% van de aandelen in de dochtermaatschappijen heeft.
 • 5. Vrijstelling voor branch-eigen producten Er komt een gerichte vrijstelling voor personeelskorting. Dit betekent dat voordelen hieruit niet langer in de vrije ruimte vallen.
 • 6. Geen verschil tussen vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen
  Onder de huidige regeling geldt voor voorzieningen die ter beschikking worden gesteld op de werkplek een nihilwaardering. Wil de werkgever een vergoeding geven voor dergelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld consumpties op de werkplek ("koffiegeld") of een mobiele telefoon, dan kan dit tot nu toe niet onbelast. De staatssecretaris heeft echter aangekondigd dat voor bepaalde werkplekgerelateerde voorzieningen een gerichte vrijstelling wordt ingevoerd. Dat betekent dat voor die voorzieningen het niet meer uitmaakt of deze vergoed worden, verstrekt of ter beschikking worden gesteld. Zij kunnen dan hoe dan ook onbelast aan de werknemers toekomen. Om welke voorzieningen het gaat, is op dit moment nog niet bekend.
 • Tot slot De staatssecretaris bevestigt verder dat het keuzeregime eindigt per 1 januari 2015. Hadden werkgevers tot dit jaar nog de keuze of zij de werkkostenregeling wel of niet toepassen, vanaf 1 januari 2015 is geen keuze meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2015 moet elke werkgever verplicht de werkkostenregeling toepassen. Verder geeft de staatssecretaris aan dat voor werkgevers, waarbij vastleggingen in de financiële administratie plaatsvinden exclusief btw, het mogelijk is een afspraak te maken met de inspecteur om een gemiddelde btw-druk over de verschillende voorzieningen uit de vrije ruimte in aanmerking te nemen. De voorgestelde wijzigingen zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2015, zoals dit op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Voor meer informatie en advies omtrent de werkkostenregeling kunt u contact opnemen met de adviesgroep Personeel & Salaris van MTH. Per e-mail zijn wij bereikbaar via personeelsalaris@mth.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen.

Subsidieregeling praktijkleren:

Op 1 januari 2014 is de subsidieregeling praktijkleren in werking getreden. Deze nieuwe regeling treedt in de plaats van de oude WVA subsidieregelning praktijkleren, mth accountants en adviseurs putten, harderwijk(afdrachtvermindering) Onderwijs. Waar de oude regeling via de loonaangifte kon worden verrekend, moet op basis van de nieuwe regeling een subsidie worden aangevraagd.

Voor wie geldt de nieuwe regeling
Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, die erkend leerbedrijf zijn en die vanaf 1 januari 2014 een praktijkleerplaats of een werk- leerplaats aanbieden aan studenten en deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.

Indienen aanvraag subsidie
De subsidie moet digitaal via eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend. U heeft hiervoor wel een eHerkenning nodig. Deze kunt u bestellen bij o.a. KPN. De subsidieaanvraag kan met ingang van 2 juni 2014 worden ingediend en moet uiterlijk 15 september 2014 om 17.00 uur zijn ingediend. Wij adviseren u niet te lang te wachten met het aanvragen van de subsidie. Wilt u niet de hele rompslomp van eHerkenning, maar wilt u de subsidieaanvraag verantwoord uitbesteden? Als intermediair kan de salarisadviseur van MTH Personeel & Salaris de aanvraag voor u verzorgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met uw salarisadviseur.

Wettelijk minimumloon
De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Laat u uw salarisadministratie door MTH Personeel & Salaris verzorgen, dan passen wij de minimumlonen, welke geldig zijn per 1 juli 2014, automatisch voor u aan.

Vakantiewerk
Met de schoolvakanties voor de deur zullen veel bedrijven hun deuren weer regels vakantiewerk, mth accountants en adviseurs, putten, harderwijkopen zetten voor vakantiewerkers. Als werkgever van een vakantiewerker moet u rekening houden met aanvullende regels. Zo zijn het aantal uren en dagen dat zij mogen werken afhankelijk van hun leeftijd. Ook gelden er andere rusttijden per leeftijds-categorie en mogen ze soms ook niet op zondag werken. Indien u wilt weten wat de regels zijn in uw situatie, adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze nieuwsbrief kan MTH Belastingadviseurs B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen.


Meer informatie | Allesvan.nl Harderwijk en Hierden | MTH Accountants en Adviseurs

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Verzekeringen Kantoor Van den Berg Harderwijk
Wok Inn Ermelo
Coolaction Ermelo Harderwijk Airconditioning Warmtepompen
Vakgarage Kievit Auto Werkplaats
Massagetherapie Willy van Brussel Harderwijk
WAUW Harderwijk Online Marketing