Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< januari 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
52
 
 
 
 
 
 
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
9
10
11
12
13
14
15
3
16
17
18
19
20
21
22
4
23
24
25
26
27
28
29
5
30
31
 
 
 
 
 

Talent basisschool hetAdresgegevens Krommekamp 115b
3848DP Harderwijk
Telefoon
T 0341427427

het Talent Harderwijk
Leren doe je samen
Om tot goede prestaties en een optimale ontwikkeling te komen, is het van groot belang dat een kind zich veilig voelt op school. We willen
dat Het Talent een school is waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol metHet Talent leren doe je samen elkaar omgaan. Wij doen ons best om op school een sfeer te creëren waarin kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan en waarin het leren van én met elkaar een belangrijke plaats inneemt. Dit doen we door het houden van kringgesprekken en het werken met een pestprotocol.
 
 
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Op Het Talent werken we volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In ons onderwijs creëren we situaties die in de ‘echte’ maatschappij voorkomen. In de onderbouw wordt vrijwel altijd gewerkt en gespeeld over voor kinderen betekenisvolle thema’s, in de hogere leerjaren wordt op de middag vanuit thema’s gewerkt. Kinderen kunnen aangeven welke onderwerpen hen aanspreken en denken mee over de
thema’s in de klas. Door steeds een open oor te hebben voor de ideeën van de kinderen, werken leerkracht en kinderen samen bij het ‘maken’ van onderwijs. Het voordeel is dat kinderen meer betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om zelf te vragen en te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en controleert ook of alle leerdoelen worden bereikt.
Het Talent Ontwikkelingsgericht onderwijs
Engels
De kinderen op Het Talent krijgen Engels vanaf groep 1. Dit wordt gegeven door de groepsleerkrachten die een speciale opleiding tot leerkracht Engels in het basisonderwijs hebben gevolgd. Engels is dé internationale voertaal en de taal van de toekomst. Een goede beheersing van het Engels is van steeds groter belang voor studie en beroep. In hun dagelijkse leefwereld krijgen kinderen in toenemende mate met Engels te maken via de computer, televisie en muziek.

Het vermogen om taal te leren is juist bij jonge kinderen sterk ontwikkeld. Of het nu gaat om woordjes, taalregels of uitspraak: jonge kinderen maken zich letterlijk spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen. Bovendien leren mensen die op jonge leeftijd de vreemde taal aangeboden krijgen een goede uitspraak van deze taal. Een ander voordeel is dat het leren van een vreemde taal profijt oplevert bij het leren van de volgende vreemde taal. De vaardigheid om talen te leren wordt steeds groter.
Het Talent vindt dat Engels alle leerlingen betere kansen biedt.
Hoe eerder, hoe beter!
Het Talent Engels
Het Talent kunst & cultuurKunst & Cultuur
We vinden het belangrijk om de kinderen kennis te laten
maken met Kunst en Cultuur. We willen dat kinderen hun
talenten op het gebied van de kunsten onderzoeken en
ontdekken.
 

Elke vrijdagmiddag is er “Ateliermiddag”.het Talent Ateliermiddag De kinderen werken in blokken van enkele weken aan tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, drama, of dans. Meerdere malen per jaar houden we een “Uit de Kunst”, een voorstelling en tentoonstelling voor de Het Talent toneelouders. Kinderen leren om zich creatief te uiten en zich te presenteren voor een publiek.
In de school hangt kunst van de Kunstuitleen en er worden voorstellingen, tentoonstellingen en musea bezocht. Kinderen leren zich open te stellen: kijken naar schilderijen, luisteren naar muziek en genieten van een voorstelling.
 
Het leerlingvolgsysteem
Op Het Talent hebben we een goed leerlingvolgsysteem en doen veel voor kinderen die extra zorg nodig hebben.
Leerlingen die uitvallen op bepaalde gebieden en/of de leerstof niet op de reguliere manier onder de knie krijgen, krijgen extra hulp of een apart programma. Voor de kinderen die boven het gemiddelde uitsteken, de meer- en hoogbegaafde kinderen, hebben we de Plusklas.
Het Talent
 
 
De kinderen uit de Plusklas komen twee keer per week bij elkaar. Er worden dan lessen filosofie gegeven, educatieve spelletjes gedaan en er wordt gewerkt aan een project dat door de kinderen zelf is gekozen.
Het samenwerken wordt gestimuleerd en de motivatie om te leren krijgt zo een extra stimulans.
 
De Kinderraad
Uit gesprekken met kinderen blijkt dat zij vaak goede en vernieuwende ideeën hebben. Als school vinden we het belangrijk dat de kinderen ook een stem hebben. Om deze reden hebben wij op Het Talent een Kinderraad. De Kinderraad is een vertegenwoordiging van alle kinderen van de school. Zij komen bij elkaar en vergaderen dan over bijvoorbeeld inrichting van het schoolplein, invulling van een feest en de evaluatie van de sportdag. Er worden door de Kinderraad ook onderzoeken gehouden onder alle leerlingen.
 
 

 


Stichting PROOHet Talent
Krommekamp 115b
3848 DP Harderwijk

Locatieleider: Rosalie Alfons
Tel: 0341 427 427

« terug


Onderwijs