Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< februari 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
5
 
 
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
7
13
14
15
16
17
18
19
8
20
21
22
23
24
25
26
9
27
28
 
 
 
 
 

Fontanusschool basisschoolAdresgegevens Kamillemeen 5
3844HT Harderwijk
Telefoon
T 0341416812

Fontanussschool
 
 
De Fontanusschool in Harderwijk is een actieve gereformeerde basisschool waar volop aandacht is voor de kinderen. Een enthousiast team van ervaren leerkrachten staat garant voor goed onderwijs. Kinderen kunnen hier zichzelf zijn en voelen zich veilig om de gaven en talenten die zij van God hebben gekregen tot ontplooiing te laten komen.
 
 
 Fontanussschool
 
 
Onze school is vernoemd naar Johannes Fontanus, een kerkreformator in Gelderland uit de 17e eeuw. Hij leerde destijds de mensen de hernieuwde gehoorzaamheid aan het Woord van God. Hij had als lijfspreuk: ‘De Heer regeert’. Dit willen we aan de Fontanusschool ook als levensles aan de kinderen meegeven. We werken aan een veilige school met een duidelijke christelijke identiteit waar we tegemoetkomen aan de individuele leerling en waar leerlingen actief bezig zijn in een uitdagende leeromgeving.
 
 
Veilig
Fontanussschool
Het schoolgebouw ligt in de wijk Stadsweiden, naast de sporthal waar onze gymlessen plaatsvinden. Onze school heeft een mooi schoolplein dat is afgesloten met een hekwerk. Het kleuterplein ligt veilig achter de school. Het gebouw zelf kenmerkt zich door een lange rechthoekige vorm.
Het middengedeelte vormt letterlijk en figuurlijk het hart van onze school. Hier zijn
onder Fontanussschoolmeer een speellokaal en de gemeenschappelijke ruimte waar we onze gezamenlijke bijeenkomsten en vieringen houden. Kenmerkend is dat er in het gebouw veel ruimte is voor onderwijs met computers. Tevens werken we in steeds meer groepen met digitale schoolborden.

 
Tussenschoolse opvang
Vanzelfsprekend is het mogelijk dat kinderen tussen de middag overblijven. Indien nodig is ook de buitenschoolse opvang gewaarborgd. De school onderhoudt een goed contact met een organisatie die dit verzorgt.
 

Fontanussschool

De Fontanusschool, opgericht en in stand gehouden door ouders vanuit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), staat voor gereformeerd onderwijs met toekomst. De basis voor ons handelen, voor ons spreken en luisteren, is het Woord van God. Dat ervaren kinderen en ouders iedere dag; het komt tot uiting in bijvoorbeeld thema’s, weekopeningen en vieringen

Fontanussschool

rond christelijke feestdagen, en in de manier waarop we met elkaar om gaan.
Om onze identiteit te bewaken, hanteren we een zorgvuldig benoemingsbeleid voor de mensen die bij ons werken.

Onze leerkrachten zijn afkomstig uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) of Christelijk Gereformeerde kerken. Veel leerlingen zijn afkomstig uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), maar op onze school zijn ook leerlingen met een andere kerkelijke achtergrond welkom. Belangrijk daarbij is dat ouders de grondslag van de school respecteren en onderschrijven.
 
‘We lopen zo naar de gymzaal, verder zijn er altijd leuke vieringen en gaan we bijna elke winter schaatsen!
 
Een leeromgeving die kinderen uitdaagt
De Fontanusschool werkt iedere dag hard aan het geven van goed onderwijs. De uitstroom van de leerlingen ligt op een bovengemiddeld
niveau.

FontanussschoolIeder kind is uniek
Op onze school werken we in jaargroepen . Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezamenlijk leren zonder daarbij uit het oog te verliezen dat ieder kind uniek is. Dit betekent dat wij leerlingen die meer aan kunnen, verrijkingsstof aanbieden. Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, wordt in nauw overleg met de Remedial Teacher en/of de Interne Begeleider een zorgplan opgesteld. We werken op onze school met onder andere een dyslexieprotocol en een plusgroep voor meer-/hoogbegaafde leerlingen.

Ontdekken
Belangrijk in ons onderwijs is dat we de kinderen de wereld willen laten ontdekken. Leren vindt plaats in school, maar ook daarbuiten. Op onze school is bijvoorbeeld aandacht voor natuur en techniek en cultuureducatie. We volgen jaarlijks met alle groepen een ‘kunstmenu’ en organiseren zogenaamde ‘kunst-el- middagen’.

Onze school onderscheidt zich bovendien door deelname aan veel lokale en regionale (sport)activiteiten.
 Fontanussschool
Een enthousiast onderwijsteam staat klaar voor uw kind
Een hard werkend en ervaren onderwijsteam zet zich in voor een optimale zorg aan uw kind. Zij zorgt voor een duidelijke structuur, regelmaat en
heldere communicatie.
Onze school heeft een goede zorgstructuur en beschikt over een enthousiaste Interne Begeleider en een gediplomeerd Remedial Teacher die de leerkrachten Fontanussschoolondersteunen en adviseren in het bieden van de juiste zorg aan leerlingen. Onze school investeert in
nascholing en organiseert gezamenlijke studiedagen om op de hoogte te blijven van vernieuwingen in het onderwijs.

Ouders worden intensief betrokken bij onze school
Ouders kennen hun kinderen het beste. Dus is het vanzelfsprekend dat wij goed en veelvuldig contact hebben met de ouders. De school heeft hen nodig om het kind goed te begrijpen en te begeleiden.
 
Tegelijkertijd zijn de ouders actief betrokken bij de school. Zij zijn welkom om te helpen op school bij allerlei activiteiten, excursies of bij
het overblijven. Hun betrokkenheid wordt erg op prijs gesteld. Ouders blijven op de hoogte van de ontwikkelingen op school via onder meer de digitale nieuwsbrief Font@news en de website
www.gbsfontanus.nl. Ook is er een hecht contact met een betrokken MR en Schoolcommissie waarin ouders zijn vertegenwoordigd.
Fontanussschool
Een zorgvuldige toelatingsprocedure
We hechten er aan om de intake en plaatsing van kinderen zorgvuldig te doen. Als school willen we bijvoorbeeld weten of een kind extra zorg nodig heeft. En we willen
aan u als ouders duidelijk maken wat u van de school wel en niet kan verwachten. Daarom nemen we de tijd voor de toelating van leerlingen. We voeren met ouders
die nog geen kinderen bij ons op school hebben altijd een uitgebreid gesprek over zowel de aan te melden leerling als over onze school en vragen hen om in te stemmen
met de doelstellingen van de school. Zo versterken we gezamenlijk de kracht van het gereformeerd onderwijs.
 

Veluwe Plus
voor gereformeerd onderwijs met toekomst

 
De Gereformeerde Basisschool Fontanus is, samen met negenandere scholen op en rond de Veluwe, aangesloten bij de gereformeerde schoolvereniging Veluwe Plus. De vereniging heeft als grondslag de heilige Schrift, zoals beleden in de drie Formulieren van Eenheid. Deze grondslag bepaalt het eigen en unieke karakter van de scholen. We gaan ervan uit dat God een verbond met de kinderen heeft. Dat is bepalend voor het klimaat van de scholen. Samen met de ouders, wil de school kinderen voorbereiden op hun grote Toekomst.
We werken als tien scholen samen om elkaar – waar mogelijk – te versterken. We kunnen daardoor meer investeren in onderwijskundige
kwaliteit. Bovendien leidt de samenwerking tot efficiëntie op velerlei gebied, bij veranderingen in overheidsbeleid,
Fontanussschoolgebouwbeheer, personeelsbeleid en inkoop. Daardoor kan onze school zich richten op datgene waar we voor zijn: uw kind.

Meer informatie over de meerwaarde van Veluwe Plus voor onze school vindt u op de website: www.veluweplus.nl
 
aangesloten scholen: Apeldoorn, ‘t Schrijvertje - Arnhem, Pieter Jongelingschool - Barneveld, De Bron - Ede, De Triangel - Ermelo, De Schakel -Harderwijk, Fontanusschool - Nijkerk, De Open Kring - Veenendaal, De Plantage - Zeewolde, In de Lichtkring - Zutphen, De Bonger

Informatie
Als u na het lezen van deze brochure uw kind wilt aanmelden voor de Fontanusschool of u hebt aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
 
 
Fontanusschool
IJsselmeerpad 12
Fontanussschool
3844 HT HARDERWIJK

0341-416812
 
 
 
 

 


« terug


Onderwijs