Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< februari 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
5
 
 
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
7
13
14
15
16
17
18
19
8
20
21
22
23
24
25
26
9
27
28
 
 
 
 
 

Ambulante Hulpverlening Midden NederlandAdresgegevens "De Aanleg" Albert Verweyplein 30
3842HH Harderwijk
Telefoon
T 0341-414755

Wonen

 • Begeleid zelfstandig wonen
 • Ondersteuning in de thuissituatie
 • Sociale vaardigheidstraining

Werken

 • Dagbesteding - Werkvoorziening
 • Dagbesteding - De aanleg

Vrije tijd

 • Vrijetijd activiteiten
 • Naschoolse opvang
 • Wijkgerichte activiteiten

Cliëntgroepen;

 • ‘Multiprobleem gezinnen'

Multiprobleemgezinnen hebben te maken met een combinatie van problemen op meerdere leefgebieden. Hierdoor ontstaat complexe, meervoudige problematiek met een eigen dynamiek (wijze waarop deze problematiek verloopt). De problematiek in multiprobleemgezinnen vraagt om deskundigheid en samenwerking van professionals. Vaak zijn er meerdere partijen bij het gezin betrokken. Gezinnen kunnen zich gaan onttrekken aan de zorg. Ook kan gedwongen uithuisplaatsing van kinderen aan de orde zijn.

 • ‘mensen met psychiatrische achtergrond'

De doelgroep bestaat uit cliënten met een (al dan niet gediagnosticeerde) chronische psychiatrische aandoening (geconstateerd volgens het classificatiesysteem DSM IV) die hen belemmeren op enkele of vele levensgebieden. Vaak komen combinaties van stoornissen voor. Deze cliënten hebben niet alleen last van hun aandoening, maar ook van de gevolgen ervan. Door deze gevolgen zijn ze blijvend beperkt in hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met het vinden of behouden van werk, met sociale contacten en relaties of met (zelfstandig) wonen. Cliënten hebben vaak hun leven lang ondersteuning nodig.

 • ‘Licht verstandelijke beperking'

Bij jongeren met een licht verstandelijke beperking wordt er in het algemeen gesproken over jongeren tussen de 16 en 23 jaar oud. De problematiek is overigens herkenbaar voor cliënten met een leeftijd tot ver na 23 jaar. Ze hebben problemen op allerlei leefgebieden. Wat zorg betreft vallen ze vaak tussen wal en schip. Bij de groep J-LVG is het belangrijk om outreachend te werken en hen zodoende te bereiken. De jongeren bevinden zich vaak op het snijvlak tussen verstandelijk gehandicaptenzorg en jeugdhulpverlening. Er is afstemming nodig tussen onder andere Jeugdzorg, maatschappelijk werk en andere betrokken instanties.
Ze hebben een beperkte sociale zelfredzaamheid, leer- en opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Voor een deel van de doelgroep speelt dit in combinatie met problemen in het gezin, zoals verwaarlozing en mishandeling. De schooluitval is hoog bij deze jongeren. Lezen, schrijven en rekenen is vaak onvoldoende om zelfstandig te kunnen functioneren. Combinatie van factoren leidt niet zelden tot (diverse) faalervaringen. Dit maakt hen beperkt weerbaar en beïnvloedbaar.

 • ‘Verstandelijke Beperking'

Voor volwassenen met een verstandelijke beperking bestaat onder andere een aanbod van begeleid zelfstandig wonen. Daarbij komen medewerkers van een zorgaanbieder op afgesproken tijdstippen aan huis. Op basis van de vraag en behoefte van de cliënt bieden zij passende begeleiding, waarbij zij aanhaken bij ieders leefomstandigheden en mogelijkheden. Met begeleiding kunnen mensen zelfstandig blijven wonen, worden de noodzakelijke persoonlijke verzorging en het huishouden gedaan, blijven de financiële zaken redelijk op orde (zo nodig in beheer) en worden eventuele gedragsproblemen hanteerbaar. Ook vinden mensen met hulp van hun begeleider de weg naar dagbesteding of (vrijwilligers-) werk en wordt dit ook volgehouden. Vragen op het vlak van vrije tijd worden begeleid naar meedoen op maat bij plaatselijke sportverenigingen of hobbyclubs. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak niet haalbaar te zijn. In enkele gemeenten wordt door zorgaanbieder samengewerkt met het reguliere welzijnswerk. Zelfstandig wonende ouderen met een verstandelijke beperking willen graag dagopvang en passende activering. Ook voor hen is er een aanbod, waar mogelijk samen met de reguliere ouderenzorg. Op een aantal plaatsen kunnen mensen gebruikmaken van een inloopfunctie bij steunpunten van zorgaanbieders. Zij treffen daar deskundige en betrokken begeleiders die zo nodig de hulp in kunnen roepen van specifieke professionals (psycholoog, arts verstandelijk gehandicapten e.a.) binnen en buiten de zorgaanbieder. Daarnaast wordt door zorgaanbieders geïnvesteerd in verbindingen met reguliere zorgnetwerken (jeugdzorg, ouderenzorg, GGZ, verslavingszorg,welzijnswerk).


« terug


Hulpverleningsorganisaties