Alles van Harderwijk
Bekijk de agenda
< februari 2023 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
5
 
 
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
7
13
14
15
16
17
18
19
8
20
21
22
23
24
25
26
9
27
28
 
 
 
 
 

ZorgDatAdresgegevens Gelreweg 4
3843AN Harderwijk
Postadres
Postbus 123
3840AC Harderwijk
Telefoon
T 0341-434656

Informele zorg

Bibliotheek thuis
In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat u niet in staat bent om zelf naar de bibliotheek te komen. Bijvoorbeeld als u slecht ter been bent of bij andere gezondheidsproblemen. Bibliotheek Thuis brengt de boeken en alles wat de bibliotheek verder te leen heeft bij u thuis.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling bemiddelt in conflicten die spelen tussen buren of buurtgenoten. Het is de bedoeling dat de buren zelf tot een oplossing komen, buurtbemiddeling helpt hen daarbij. Onafhankelijke, vrijwillige bemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en dragen geen oplossing aan.Wel helpen zij partijen om zelf een oplossing te bedenken die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Hulp in gezinnen
ZorgDat Harderwijk kan ondersteuning bieden aan gezinnen.
Het aanbod bestaat uit een aantal deelprojecten:

 • Hulp bij autisme Gezinnen die een kind in de leeftijd van 0 tot 18 jaar hebben met (een vermoeden van) autisme, kunnen een beroep doen op vrijwilligers van ZorgDat.
 • Mantelzorgondersteuning via project Hulp thuis Mantelzorgers van (chronisch) zieken, kinderen met een beperking of ouderen die niet alleen gelaten kunnen worden (bijvoorbeeld dementerenden) kunnen ondersteuning krijgen van vrijwilligers van ZorgDat. De vrijwilliger neemt even de zorg over. Hierdoor heeft men even tijd voor zichzelf.
 • Maatjesprojecten voor jongeren Sociale contacten met vrienden, kennissen en buren zijn voor iedereen belangrijk. Er zijn echter mensen die wegens omstandigheden weinig contacten hebben. Voor hen is ZorgDat Harderwijk in 2003 met het Maatjesproject gestart.

Hulp thuis
Mantelzorgers van (chronisch) zieken, kinderen met een beperking of ouderen die niet alleen gelaten kunnen worden (bijvoorbeeld dementerenden) kunnen ondersteuning krijgen van vrijwilligers van ZorgDat. De vrijwilliger neemt even de zorg over. Hierdoor heeft men even tijd voor zichzelf.

Praktische hulp
Er wordt allerlei hulp geboden. Het kan gaan om een éénmalige klus of juist hulp die wekelijks terugkeert.

Steunpunt mantelzorg
Mantelzorgers zijn de naastbetrokkenen van mensen met een chronische- lichamelijke of psychische - ziekte of handicap. Binnen de mantelzorgondersteuning staan zij - en niet de patiënt - centraal. Het mantelzorgsteunpunt biedt laagdrempelige ondersteuning.

Terminale zorg
De vrijwilligers worden ingezet naast de reeds aanwezige zorg van familie, wijkverpleging of andere zorg. De vrijwilliger kan eenvoudige praktische ondersteuning of een luisterend oor bieden aan de zieke en de mantelzorgers.

Thuisadministratie
Hulp bij de administratie is in principe bedoeld voor iedereen die geen beroep kan doen op een professionele hulpverlenende instantie en familie of vrienden. Het kan gaan om eenmalig in te vullen formulieren, een bezwaarschrift schrijven, het doornemen van de post, aanvragen voor bijzondere bijstand maar ook om langdurende ondersteuning bij het organiseren van de administratie.

Jongeren


Jeugd/jongerenwerk

BOS box
De BOS Box is een speluitleen en buurtklusjespunt, waar kinderen sport- en spel materialen kunnen lenen, na een klusje in de wijk. Kinderen in deze wijk hebben soms minder speelmogelijkheden (ruimte en spelmateriaal), ook is er

Brede School
De Brede School is een samenwerkingsverband in de wijk van scholen, instellingen en organisaties, die activiteiten aanbieden voor kinderen in de wijk.

Buurtsportwerk
Het BuurtSportWerk van ZorgDat vindt plaats op en rondom de acht kunstgrasvelden die Harderwijk rijk is. Doel is een sociaal veilige beweegomgeving te stimuleren voor de kinderen en jongeren in de wijken.

Huttenfeest
Elk jaar vindt het huttenfeest plaats in de laatste week van de zomervakantie. Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar bouwen in drie dagen tijd een compleet dorp van hutten op het evenemententerrein aan de Parkweg.

Jeugdinterventiewerk (Straathoekwerk)
De interventiewerkers van ZorgDat zijn regelmatig op straat te vinden en zoeken (groepen) jongeren op, in de leeftijd van 12 - 23 jaar, om in beeld te krijgen wat er speelt onder de jongeren. Ze gaan in op vragen van jongeren en helpen ze waar nodig een weg te vinden naar scholing of hulpverleningsinstanties.

Jongereninloop
Het jongerenwerk van ZorgDat organiseert activiteiten voor jongeren vanaf 12 jaar.

Jongerenplatform/Jongerenpersbureau

Straatvoetbal
Al 10 jaar organiseert Stichting ZorgDat samen met Veld 42 het UWoon Straatvoetbal. UWoon Straatvoetbal is 2 tegen 2 voetballen op pleintjes en op de straten van Harderwijk. Kleine doeltjes, lekkere muziek en mooi snel voetbal.

Toneel
Toneelgroep TMV repeteert elke woensdag van 4 tot 6 uur in Buurthuis De Tweeling. Voor tieners van 10 t/m 14 jaar.

Zomerkamp
Elke 1e week van de zomervakantie organiseert Stichting ZorgDat een superleuk kamp. Kinderen die niet op vakantie gaan, of een paar dagen over hebben in hun vakantie, zijn van harte welkom om mee te gaan met ZorgDat.


Opvoeding/ontwikkeling

(Mini) Samenspel
De Mini-SamenSpel bijeenkomsten zijn bedoeld voor moeders met kinderen in de leeftijd van negen maanden tot anderhalf jaar. De wisselwerking tussen ouder en kind op een speelse wijze stimuleren staat hierbij centraal.

Felicitatiedienst
De felicitatiedienst bezoekt gezinnen die door Icare bij ZorgDat zijn aangemeld. Het gaat om gezinnen die baat hebben bij projecten die de ouderbetrokkenheid vergroten. Ouders geven toestemming om door de felicitatiedienst benaderd te worden, als hun kind vier maanden oud is.

Koffieochtend
Een maandelijkse ontmoetingsochtend voor allochtone vrouwen. Naast ontmoeting en gezelligheid wordt er elke maand een thema besproken. Onderwerpen draagt de groep zelf aan.

SamenTaal
SamenTaal is samen ontdekken hoe leuk taal is, samen ontdekken hoeveel mogelijkheden taal biedt en samen spelen met taal. SamenTaal is een verdieping van SamenSpel en combineert opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering met een uitgebreidere aandacht voor de taalontwikkeling.

Thuis in taal
Thuis taallessen voor allochtone vrouwen die weinig buiten de deur komen.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Jaarlijks organiseert ZorgDat vijf voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders die deelnemen aan het project Ouderbetrokkenheid. Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende opvoedthema's aan bod.

Samenlevingsopbouw

Brede School
De Brede School is een samenwerkingsverband in de wijk van scholen, instellingen en organisaties, die activiteiten aanbieden voor kinderen in de wijk.

Buitenspeeldag
De coördinatie op stedelijk niveau is in handen van de Stichting ZorgDat.
Er wordt gestreefd naar een groei in het aantal deelnemers. Er vallen straten af, er komen jaarlijks nieuwe straten bij.

Goed bezig
Goed Bezig is sinds januari 2011 actief in de wijk Zeebuurt. Bewoners en bedrijven stimuleren jongeren om een goede gezondheid na te streven. Thema's zijn elke dag ontbijten, max. 1 uur beeldschermtijd, 2 x daags fruit, 2 ons groente en een half uur bewegen.

Nationale burendag
Op initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds vieren we vanaf 2006 Burendag in Nederland. Buren van Nederland zijn positief over hun buurt en willen op Burendag graag de handen uit de mouwen steken, een gezellig kopje koffie drinken met de buren of een buurtfeest vieren in de straat.

Opbouwwerk
De opbouwwerkers van de stichting ZorgDat ondersteunen bewoners bij hun plannen en initiatieven om hun buurt of wijk mooier of prettiger te maken.

Wijken

 • Drielanden; Elke 1 en 3e dinsdag van de maand is er in het Wijkhuis op het Triasplein een gezamenlijk spreekuur van de wijkagent, wijkbeheerder gemeente, de wijkbeheerders van Uwoon en Omnia Wonen en de opbouwwerker van ZorgDat.
 • Frankrijk
 • Friese Gracht
 • Stadsdennen
 • Stadsweide
 • Tweelingstad; Elke dinsdag van 15.30-16.3?0 uur, spreekuur in het Witte Schuurtje aan de Julianalaan.
 • Wittenhagen; Elke 2e dinsdag van de maand van 13.30-14.30 uur spreekuur in het Harderwijkhuis aan de van Speijklaan. Aanwezig zijn de Wijkagent, Wijkbeheerder Uwoon,Wijkbeheerder Gemeente, Opbouwwerker
 • Zeebuurt

Speciale doelgroepen

In Beweging
In Beweging is bedoeld voor mensen die het lastig vinden om mee te komen in deze maatschappij. Binnen de ontmoetingsplek worden meerdere activiteiten, cursussen en trainingen aangeboden. Het doel is om samen met jou te ontdekken wat jouw talenten zijn en hoe je die samen met anderen kunt inzetten.

Club Interactief
Club interactief is een maandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Elke derde donderdag van de maand krijgen de clubleden de mogelijkheid om gezamenlijk te koken en te eten. Daarnaast worden elke maand twee uitjes georganiseerd. Clubleden kunnen zelf aangeven wat voor uitjes zij graag willen. De uitjes worden altijd begeleid door vrijwilligers.

 


« terug


Welzijnsinstellingen